Autor artykułu

Robot Astorino – szybki start w 5 krokach bezpieczeństwo, sprzęt i narzędzia, zasilanie, oprogramowanie, zerowanie osi- cz. 1

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak zadbać o bezpieczeństwo podczas uruchamiania i obsługi robota Astorino.

Aby uruchomić robota edukacyjnego Astorino przeznaczonego do nauki robotyki przemysłowej, należy poznać zasady bezpieczeństwa pracy z robotem, przygotować odpowiedni sprzęt i narzędzia, podłączyć zasilanie i zainstalować software na laptopie, a na końcu wykonać procedurę zerowania osi. Dowiedz się, jak bezpiecznie zacząć pracę z Astorino.

Robot edukacyjny Astorino jest skonstruowany jak 6-osiowe roboty przemysłowe, jest w taki sam sposób programowany i wymaga zastosowania pewnych zasad bezpieczeństwa -znanych z przemysłu – przed każdym uruchomieniem robota i po jego zatrzymaniu.

Robot edukacyjny Astorino. Źródło: ASTOR

Astorino jest zgodne z następującymi dyrektywami (do celów R&D): Machine Directive 2006/42/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EMC Directive 2004/108/EC oraz standardami (do wszystkich celów): PN-EN ISO 12100:2012, PN-EN 61000-6-2:2008, PN-EN ISO 10218-1:2011, PN-EN ISO 10218-2:2011. ASTORINO używane do celów badawczych nie podlega Dyrektywie Maszynowej.

Jakie są zasady bezpieczeństwa podczas uruchamiania i obsługi robota Astorino? 

Zasada nr 1: Zawsze dbaj o bezpieczeństwo osobiste użytkowników i innych osób podczas obsługi ramienia robota lub uruchamiania celi robota. Przed każdym uruchomieniem zapoznaj się z instrukcją i poinformuj inne osoby, które będą przebywały w pobliżu robota, jakie są zasady. W wersji podstawowej robot nie posiada (nie są wymagane) elementów związanych z bezpieczeństwem stanowiska zrobotyzowanego. W zależności od aplikacji może być konieczne ich dodanie. Podstawowa wersja robota i stanowiska edukacyjne wyposażone są w przycisk awaryjny E-STOP (na obrazku w kolorze żółtym z czerwonym przyciskiem), do którego obsługi można wyznaczyć dedykowaną osobę (np. nauczyciela). E-STOP można także zintegrować z układem bezpieczeństwa już obecnym na stanowisku.

Stanowisko edukacyjne z robotem Astorino wyposażone m.in. w żółty przycisk awaryjny E-STOP. Źródło: ASTOR

Zasada nr 2: Zawsze dokonuj oceny ryzyka związanej z zastosowaniem dodatkowego osprzętu i zgodnie z jej wynikiem dodawaj dalsze elementy bezpieczeństwa. Ramię robota Astorino, podczas pracy z zastosowaniem dodatkowego osprzętu (system wizyjny, podajnik kostek z czujnikiem optycznym, tor jezdny, chwytak z aplikacją, moduł I/O 24 V z zasilaczem) w aplikacjach analogicznych do przemysłowych, musi podlegać każdorazowej ocenie ryzyka i musi być zgodne z obowiązującymi przepisami, aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste.

Dodatkowy osprzęt dla robota edukacyjnego Astorino. Źródło: ASTOR

W zależności od wyniku oceny należy dodać elementy bezpieczeństwa. Są to zwykle przekaźniki bezpieczeństwa i wyłączniki drzwiowe. Odpowiedzialny za to zadanie jest inżynier rozruchu systemu, a w warunkach placówki edukacyjnej – nauczyciel. Aplikacje edukacyjne generalnie nie wymagają dodatkowych elementów bezpieczeństwa. Podczas pracy robota wyposażonego w chwytak pneumatyczny lub podajnik kostek, pracuj z ciśnieniem roboczym nie większym niż 4 bar, aby ograniczyć siłę siłowników.

Zasada nr 3: Prace przy elektronice robota powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Sprawdź aktualne wytyczne dotyczące wyładowań elektrostatycznych (ESD). Sterownik robota zawiera zasilacz 24 V, który sam wymaga napięcia sieciowego (100/240 V). Sprawdź etykietę na zasilaczu. Tylko wykwalifikowany personel może podłączyć zasilacz do sieci i uruchomić go. Zawsze odłączaj robota od zasilania (100/240 V) podczas pracy w podstawie robota (sterowniku) lub jakiejkolwiek elektronice podłączonej do kontrolera robota.

Zasada nr 4: Nie należy instalować ani usuwać żadnych modułów ani złączy wtykowych/odłączających (np. przycisku zatrzymania awaryjnego, modułów DIO, złączy silnika) przy włączonym zasilaniu. Nie należy podłączać robota na gorąco. Może to spowodować trwałe uszkodzenie modułów silnika. Ramię robota musi być ustawione na stabilnej powierzchni i przykręcone lub zabezpieczone w inny sposób.

Zasada nr 5: Używaj i przechowuj robota wyłącznie w suchym i czystym środowisku. Zalecamy, by uruchamiać robota Astorino wyłącznie w temperaturze pokojowej (od 15° do 32°C).

Nauka z robotami Astorino w pracowni robotyki (temperatura pokojowa). Źródło: ASTOR

W kolejnym artykule dowiesz się więcej o sprzęcie i narzędziach, podłączaniu zasilania, instalowaniu oprogramowania i zerowanie robota Astorino.

Dowiedz się więcej o robocie edukacyjnym Astorino: www.astorino.com.pl

Autor:
Marek Niewiadomski
Główny projektant ASTOR. Wynalazca i konstruktor robota Astorino.

Kategoria
Udostępnij
Od 1987 roku dostarczamy nowoczesne technologie z zakresu robotyzacji, automatyzacji i cyfryzacji procesów produkcyjnych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych. Stale dążymy do bycia najlepszym ekspertem w tej dziedzinie w Polsce. Wspieramy w transformacji do Przemysłu Przyszłości. Chcemy razem, z pasją i zaangażowaniem, unowocześniać przemysł. Wspieramy w rozwoju ludzi, z którymi współpracujemy.
Autor artykułu

Dołącz do newslettera i otrzymuj podsumowania najciekawszych artykułów.

Podziel się swoją wiedzą i twórz portal razem z nami

Wyszukaj artykuł