Autor artykułu

Robotowe porady techniczne: jak weryfikować stan robota przemysłowego Kawasaki w całym okresie jego eksploatacji?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie funkcjonalności wspierają utrzymanie ruchu robotów
  • Do czego mogą być wykorzystywane poszczególne narzędzia

Bardzo pomocne w zapewnieniu niezawodnej pracy robotów przemysłowych są dedykowane funkcjonalności wspierające utrzymanie ruchu. Roboty Kawasaki posiadają szereg funkcji i narzędzi diagnostycznych oraz monitorujących pracę ramienia.

Dzięki nim na bieżąco lub w sposób okresowy możesz weryfikować stan robota i z wyprzedzeniem planować ewentualne prace remontowe. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

Trend Manager

Narzędziem, które pozwala w sposób ciągły monitorować stan serwonapędów robota, jest Trend Manager. Za pomocą tego oprogramowania możesz z jednego miejsca łączyć się zdalnie z robotami pracującymi na zakładzie i w bezpośredni sposób monitorować m.in. rzeczywisty pobór prądu przez serwomotory podczas pracy ramienia.

Dodatkowo dane gromadzić można w sposób ciągły lub okresowy (na podstawie harmonogramu). Najważniejszym wynikiem pracy narzędzia jest wyznaczenie prognozy dalszego zużycia elementu oraz określenie poziomu kwalifikującego dany zespół napędowy do wymiany.

Oprócz tego, analizując wykresy i alarmy jesteś w stanie zauważyć wszelkie odchylenia od linii trendu, mogące świadczyć o uszkodzeniu danej części. Dzięki temu można śledzić ruch robota i eliminować czynniki wpływające negatywnie na jego pracę.


Trend Manager

 

Failure prediction

W przypadku, gdy nie potrzebujesz aż tak rozbudowanego narzędzia na przykład ze względu na rodzaj produkcji lub z powodu małej liczby pracujących jednostek, wystarczająca może być opcja Failure Prediction. Jej działanie opiera się na podobnej idei. Tutaj robot będzie Cię informował za pomocą specjalnych ostrzeżeń, gdy według jego obliczeń moc serwonapędu potrzebna do poruszenia przekładnią będzie zbyt duża. W tym przypadku nie wykorzystujemy oddzielnego narzędzia na komputer PC, a wszelkie operacje wykonywane są z poziomu panelu operatorskiego robota.


Failure prediction

 

Lifetime calculation

Poprzez użycie funkcji Data Storage oraz narzędzia lifetime calculation można okresowo weryfikować stan przekładni robota Kawasaki. W tym celu należy podczas pracy robota w cyklu produkcyjnym wygenerować charakterystykę prądową poszczególnych osi robota odniesioną do ich prędkości. Na podstawie pobranego pliku z kontrolera robota, narzędzie o nazwie lifetime calculation określi przewidywaną żywotność danej przekładni. Taka informacja ułatwia utworzenie harmonogramu serwisowego danego robota.

Brake check

Brake Check jest opcjonalną funkcją, za pomocą której można okresowo badać stan hamulców poszczególnych serwosilników. Po jej uruchomieniu robot wykona w trybie ręcznym krótkie ruchy oraz zatrzymania. Na tej podstawie zwróci informację, czy wszystkie hamulce są w zadowalającym stanie.

Log function

Roboty Kawasaki mają rozbudowane możliwości dotyczące logowania poszczególnych wydarzeń mających miejsce podczas eksploatacji. Na podstawie historycznych danych można zrobić dokładną diagnostykę błędów występujących w przeszłości. Można także zweryfikować, w jakich okolicznościach doszło do występowania problemów, dzięki czemu jesteś w stanie wyeliminować przyczynę.


Log function

 

Korzystając z wyżej wymienionych funkcji, w połączeniu z niezbędnymi regularnymi przeglądami okresowymi, wykonywanymi przez autoryzowany serwis, możesz zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii. W konsekwencji bardzo mocno ograniczone będzie ryzyko wystąpienia nieplanowanego przestoju linii produkcyjnej i idących za tym strat.

Autor:
Marcin Tłustowski
Specjalista z dziedziny robotyki oraz koordynator serwisu robotów przemysłowych w firmie ASTOR.

Udostępnij
Od 1987 roku dostarczamy nowoczesne technologie z zakresu robotyzacji, automatyzacji i cyfryzacji procesów produkcyjnych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych. Stale dążymy do bycia najlepszym ekspertem w tej dziedzinie w Polsce. Wspieramy w transformacji do Przemysłu Przyszłości. Chcemy razem, z pasją i zaangażowaniem, unowocześniać przemysł. Wspieramy w rozwoju ludzi, z którymi współpracujemy.
Autor artykułu

Dołącz do newslettera i otrzymuj podsumowania najciekawszych artykułów.

Podziel się swoją wiedzą i twórz portal razem z nami

Wyszukaj artykuł