Autor artykułu

Zarządzanie i monitoring zużycia mediów w 26 halach logistycznych SEGRO

 

KLIENT

SEGRO, spółka o statusie firmy Real Estate Investment Trust („REIT”), to wiodący właściciel, zarządca i deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych. Spółka jest właścicielem i zarządcą portfela nieruchomości obejmującego 6,9 mln m2 powierzchni o wartości ponad 10 mld funtów. SEGRO świadczy swoje usługi klientom z różnych sektorów przemysłu. Nieruchomości firmy są skoncentrowane w obrębie kluczowych aglomeracji i węzłów transportowych w dziesięciu krajach Europy, głównie w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Polsce.

WYZWANIE

Wszystkie nowo powstające obiekty magazynowe SEGRO są poddawane rygorystycznej certyfikacji BREEAM. Jest to metoda oceny budynków pod kątem ich ekologiczności oraz funkcjonalności. Obszary poddawane weryfikacji to m.in. oszczędność energetyczna i wodna, zarządzanie obiektem, gospodarka odpadowa, poziom ekologiczności budynku oraz aranżacja otoczenia inwestycji.

Rozwiązanie firmy SABUR doskonale wpisuje się w proekologiczną politykę SEGRO. Zrealizowane wdrożenie obejmuje wieloetapowy projekt w 26 halach, w ponad 10 lokalizacjach.

ROZWIĄZANIE

SABUR System zarządzania i monitorowania mediów to polski kompleksowy system opomiarowania mediów w obiektach rozproszonych. Jego głównym zadaniem jest monitoring on-line energii elektrycznej z uwzględnieniem strażnika mocy zamówionej oraz liczników gazu we wszystkich obiektach objętych wdrożeniem.

Z rozwiązaniem monitorującym zintegrowany został odczyty danych z: analizatorów sieci, przepływomierzy gazu, liczników dla sieci średniego napięcia.

Projekt realizowany był etapowo, w poszczególnych parkach logistycznych SEGRO, poprzez rozbudowę sytemu o dodatkowe punkty pomiarowe i koncentratory danych. Tego typu rozbudowa sieci pomiarowej jest prosta i nie wymaga wiedzy informatycznej. Dzięki automatycznemu dodawaniu urządzeń pomiarowych czas uruchomienia został skrócony do minimum, a obsługa techniczna obiektu może w sposób swobodny i niezależny od dostawcy rozwiązania konfigurować system w miarę bieżących potrzeb.

Zastosowane w tym projekcie rozwiązanie to  rozwiązanie chmurowe (cloud computing), dzięki czemu zarządcy poszczególnych magazynów rozproszonych terytorialnie, otrzymują narzędzie dostępu do danych ze wszystkich obiektów i aplikacji za pośrednictwem Internetu. Taki podejście wyeliminowało konieczność zakupu drogiego sprzętu (komputery, serwery) oraz zapewniło użytkownikom możliwość pracy z dowolnego miejsca.

Dzięki użytemu w aplikacji standardowi  HTML5, dostęp do danych odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej, z wykorzystaniem dowolnych urządzeń mobilnych, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji.

Poza zarządcami powierzchni magazynowych dostęp do danych mają także uprawnieni klienci końcowi – najemcy, co jest dla nich wartością dodaną.

OKIEM KLIENTA

O efektach wdrożenia rozwiązania opowiada p. Marek Bednarczyk Senior Property Manager SEGRO, doświadczony specjalista w obszarze projektów związanych z rynkiem nieruchomości oraz z zarządzaniem nieruchomościami, w tym przede wszystkim z odnawianiem, ulepszaniem i modernizacją wielkopowierzchniowych obiektów komercyjnych. Wdrożone rozwiązanie monitoruje on-line energię elektryczną z uwzględnieniem strażnika mocy zamówionej oraz liczniki gazu. Rozwiązanie umożliwia zbiorcze zarządzanie siecią rozproszonych obiektów – jeden system dedykowany dla wielu lokalizacji.

https://youtu.be/ntIVYlAhcwk

KORZYŚCI

  • Element proekologicznego zarządzania parkami logistycznymi – bieżąca kontrola i analiza zużycia mediów,
  • Obniżenie kosztów zarządzania obiektami przez aktywne zarządzanie mediami,
  • Dobór najbardziej odpowiednich taryf dostosowanych do potrzeb obsługi obiektów,
  • Sprawna komunikacja z klientami w zakresie monitoringu zużycia mediów i rozliczania kosztów,
  • Efektywne zarządzanie mediami we wszystkich obiektach jednocześnie – jeden system dedykowany dla wielu obiektów,
  • Oszczędności wynikające z zakupu sprzętu komputerowego dzięki zastosowaniu chmury obliczeniowej,
  • Szybka i prosta rozbudowa rozwiązania o nowe obiekty w kolejnych lokalizacjach,
  • Brak kar za przekroczenie mocy zamówionej i kontrola mocy dostępnej w porach ograniczeń,
  • Efektywny system wymiany informacji z klientami o zużyciu mediów – podejmowanie działań zmierzających do optymalizacji zużycia,
  • Możliwość oferowania dodatkowych usług dla klientów – wgląd do danych.
Nazywamy się SABUR. Specjalizujemy się w nowoczesnej automatyce budynkowej, przemysłowej i infrastrukturalnej. Od 30 lat promujemy rozwiązania podnoszące efektywność ekonomiczną, wygodę i bezpieczeństwo użytkowania poszczególnych instalacji i całych obiektów. Naszą ofertę tworzą m.in. sterowniki PLC, systemy zarządzania (np. zużyciem mediów), oprogramowanie do raportowania i platformy wizualizacyjne SCADA/BMS/HMI, panele operatorskie, bezprzewodowe systemy monitoringu instalacji w standardzie IoT oraz podzespoły do automatyki (urządzenia pomiarowe – w tym liczniki energii elektrycznej z komunikacją Modbus, M-Bus i S-Bus). Dostarczane przez nas rozwiązania (OT, IT i IoT) pracują niezawodnie w różnych typach obiektów, takich jak centra handlowe i logistyczne, biurowce, hotele, domy studenckie, szpitale, szkoły czy centra kultury (filharmonia). Promujemy nowoczesność i efektywność ekonomiczną.
Autor artykułu

Dołącz do newslettera i otrzymuj podsumowania najciekawszych artykułów.

Podziel się swoją wiedzą i twórz portal razem z nami

Wyszukaj artykuł