Autor artykułu

Trendy w branży spożywczej: jak automatyzacja odpowiada na potrzeby konsumentów?

Sprostanie oczekiwaniom klientów wobec zróżnicowanej oferty oraz konieczność ograniczenia liczby produktów [SKU] w ofercie sprzedawców detalicznych wymaga rozwiązań jeszcze bardziej elastycznych niż dotychczas. Dlatego firmy, które chcą przyspieszyć procesy, zmniejszyć koszty oraz ograniczyć obciążenie pracowników, decydują się na wdrożenie innowacyjnej technologii i robotyki. Jest to również duży krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i zyskania przewagi nad konkurencją.

W dobie koronawirusa producenci muszą być jeszcze bardziej elastyczni w zakresie zarządzania istniejącymi zasobami. Zazwyczaj wykorzystywane do tego celu pojedyncze lub połączone maszyny powinny pracować bardziej elastycznie niż kiedykolwiek oraz otrzymywać odpowiedni materiał i opakowanie we właściwym czasie. Aby zmniejszyć koszty składowania i ilość odpadów, firmy z branży chcą produkować wyłącznie elementy niezbędne do wysyłki.

Autonomiczne roboty mobilne (AMR) i roboty współpracujące (cobot), jak również tradycyjne roboty przemysłowe są używane w coraz większej liczbie zakładów produkcyjnych, zastępując taśmy przenośnikowe lub stacje magazynujące/buforujące. Wyzwanie polega na stworzeniu elastycznego, ciągłego procesu produkcyjnego dla konkretnych klientów oraz na zminimalizowaniu kosztownych, sztywnych i wymagających konserwacji linii przenośników, które zwykle zajmują dużo miejsca. Firmy, które odkrywają nowe możliwości dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, nie tylko zyskują elastyczność, lecz także zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia, ilość złomu i odpadów oraz straty.

Przyszłe trendy branżowe

W najnowszym raporcie firmy Mintel zidentyfikowano trzy kluczowe trendy dotyczące żywności i napojów, które prawdopodobnie utrzymają się do 2030r.:

·       Zachodzące zmiany w kierunku zrównoważonego odżywiania oraz coraz większa świadomość konsumentów.

·       Wzrost znaczenia i zaufania konsumentów do nauki o żywności i nowoczesnych technologii w produkcji. W przyszłości firmy będą korzystać z najnowocześniejszych narzędzi, aby wprowadzać na rynek więcej innowacyjnych produktów, skracać czas produkcji i zwiększać zaufanie do marek.

·       Optymalizacja wydajności zakładu produkcyjnego poprzez kontrolę przepływu towarów w obszarach produkcji i magazynowania. Jest to jedyny sposób, w jaki firmy będą mogły sprostać nowym wymaganiom w zakresie sprzedaży detalicznej i oczekiwaniom konsumentów. Firmy muszą coraz szybciej produkować niewielką ilość zróżnicowanych produktów gotowych do sprzedaży detalicznej i ograniczać ilość produktów wycofywanych z rynku.

Ważne pytanie w tym kontekście brzmi: jak można zrealizować projekt w sposób opłacalny z gwarancją realistycznego zwrotu z inwestycji? Kluczową rolę odgrywają inteligentne linie produkcyjne i pakujące, których konfigurację można łatwo zmieniać, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku i konsumentów.

Pięć korzyści z automatyzacji

Opracowanie, budowa i użytkowanie takiej linii wymaga solidnej wiedzy i doświadczenia, aby zagwarantować pełne wykorzystanie potencjału inwestycji. W związku z tym szczegółowe planowanie, porady doświadczonych partnerów i innowacyjne rozwiązania są kluczowymi elementami w zakresie opracowywania usprawnień służących do zwiększenia wydajności linii. Stanowią one podstawę dla zorientowanego na przyszłość przepływu towarów i materiałów eksploatacyjnych w zakładzie produkcyjnym i pobliskich obszarach magazynowych. Każda firma, która starannie automatyzuje proces załadunku i rozładunku, może odnieść pięć korzyści:

1. Pracownicy mogą być wdrażani do coraz bardziej wartościowych i ciekawych zadań, ponieważ powtarzalne, rutynowe czynności wykonują maszyny.

2. Wszystkie etapy pracy mogą być wiarygodnie śledzone, zapisywane i analizowane.

3. Zwiększona ogólna wydajność sprzętu (OEE) poprzez zmniejszenie liczby przestojów maszyn oraz optymalizację dostępności i wydajności.

4. Firmy odnoszą korzyści dzięki szybszym zmianom produktów.

5. Bardziej elastyczne i zajmujące mniej miejsca linie produkcyjne, które można szybko i łatwo modyfikować, aby spełniać nowe potrzeby klientów.

Zalety autonomicznych robotów mobilnych [AMR] i robotów współpracujących

Wiele firm z branży spożywczej planuje wdrożenie bardziej elastycznych i płynniej działających linii produkcyjnych i pakujących umożliwiających szybkie dostosowanie się do potrzeb klientów. Ma to na celu zmniejszenie zapotrzebowania na kosztowne i nieelastyczne procesy wykonywane z wykorzystaniem przenośników. A co charakteryzuje łatwe do skonfigurowania linie produkcyjne? Powinny składać się ze współpracujących ze sobą i elastycznych rozwiązań do transportu i przenoszenia, które będą dostosowane do konkretnych środowisk produkcyjnych. Świetne przykłady to autonomiczne roboty mobilne (AMR), roboty współpracujące (coboty) oraz najnowsze rozwiązania łączące jedne i drugie. Ich zadania obejmują transport produkowanych produktów (WIP) między lokalizacjami lub przyległymi obszarami przy procesie zarządzanym i kontrolowanym poprzez specjalne rozwiązanie do zarządzania flotą. Systemy z możliwością zmiany konfiguracji w branży spożywczej łączą zasoby i zmniejszają koszty, przechowując wyłącznie to, co jest niezbędne do realizacji procesu. Możliwość śledzenia wszystkich stanów magazynowych również skraca czas przestojów. Dzięki temu można jednocześnie zmniejszyć ryzyko potknięć i zapewnić wsparcie pracownikom.

Minimalizowanie błędów i wzmacnianie identyfikowalności

Aby uniknąć przestojów w produkcji, uzupełnianie zasobów na linii (LSR) musi odbywać się we właściwym czasie ze szczególnym uwzględnieniem załadunku surowców, pakowania pojemników i dozowania wyrobów gotowych. Paletyzatory odgrywają kluczową rolę w tym ostatnim, zwiększając wydajność, elastyczność i identyfikowalność procesu produkcyjnego. Innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki pomagają zwiększyć przepustowość w tych obszarach. Przykładem może być rozwiązanie SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) do napełniania butelek lub innych pojemników, roboty załadowujące kartony i składarki kartonów, a także szybko działające, równoległe roboty do ustawiania i wyrównywania surowców oraz podstawowych/wtórnych pakowanych elementów. Identyfikowalność w ramach procesu można zapewnić dzięki zintegrowanemu systemowi przetwarzania obrazu oraz poprzez odczytywanie i weryfikowanie etykiet na poziomie pozycji i partii.

Innowacyjne rozwiązania zapewniające bezpieczną i niezawodną wysyłkę

Obsługa i wysyłka towarów również podlega wielu zmianom, ponieważ sprzedawcy detaliczni starają się obniżyć koszty i wydatki związane z personelem w tym obszarze. Firmy spożywcze stoją przed wyzwaniem związanym z jednoczesnym odbieraniem, umieszczaniem i sortowaniem produktów przychodzących. Staranne obchodzenie się z produktem zapewnia przepustowość linii, zmniejsza ilość odpadów i zapobiega przedostawaniu się uszkodzonych towarów do kolejnego etapu procesu.

Dostarczanie rozwiązań gotowych do sprzedaży detalicznej oraz unikanie kosztownych kar i wycofywania produktów z rynku może być skomplikowane. Automatyzacja może pomóc w ochronie produktów i polepszeniu wskaźnika OEE maszyny lub linii poprzez skrócenie czasu przestojów. Na etapie produkcji podstawowej, na którym wymagana jest szybka, dokładna, powtarzalna i wydajna obsługa, roboty Delta często stanowią idealne rozwiązanie. Dostosowane oprogramowanie zwiększa także szybkość przepływu i ułatwia obsługę receptur. Jeden kontroler obsługuje wszystkie funkcje (takie jak ruch, wizja, bezpieczeństwo i robotyka).

Łatwe w obsłudze sterowanie przenośnikami odbywa się poprzez automatyczne pozycjonowanie towarów na przenośniku. Dostępne na rynku platformy sterowania są wyposażone w inteligentne bloki funkcyjne przenośników (FB), które sterują odległościami i pozycjonowaniem produktów, ograniczając uszkodzenia i zwiększając przepustowość.

Automatyzacja rozwiązaniem przyszłości

Automatyczny przepływ towarów oraz zoptymalizowany załadunek i rozładunek sprawiają, że maszyny będą odgrywały kluczową rolę w branży spożywczej w przyszłości. Wdrożenie automatycznych rozwiązań pozwoli firmom zajmującym się produkcją żywności i napojów usprawnić cały proces oraz zoptymalizować wydajność siły roboczej. Dzięki temu znacznie zwiększy się wydajność linii produkcyjnej lub maszyny, pomagając firmie zwiększyć wydajność i ograniczyć koszty.

OMRON Corporation to wiodąca firma w branży automatyki na świecie, oferująca rozwiązania oparte na technologii „Sensing & Control + Think”. Obszary działania firmy OMRON obejmują wiele sektorów: od automatyki przemysłowej i podzespołów elektronicznych przez elektronikę motoryzacyjną, systemy infrastruktury społecznej, opiekę zdrowotną, aż po rozwiązania środowiskowe. Firma powstała w 1933 roku i zatrudnia około 36 000 pracowników na całym świecie, dostarczając produkty i świadcząc usługi w 117 krajach. W obszarze automatyki przemysłowej firma OMRON wspiera innowacje z zakresu produkcji, dostarczając zaawansowane produkty i technologie automatyki, a w swoim dążeniu do stworzenia lepszego społeczeństwa zapewnia także rozbudowane usługi wsparcia klienta.
Autor artykułu

Dołącz do newslettera i otrzymuj podsumowania najciekawszych artykułów.

Podziel się swoją wiedzą i twórz portal razem z nami

Wyszukaj artykuł