Autor artykułu

Platynowy medal EcoVadis za zrównoważony rozwój dla OMRON

Komentarz automatyka.pro:

Proszę dodać obrazek wyróżniający.

Wynik uzyskany przez OMRON stanowi najwyższe wyróżnienie i plasuje ją wśród 1% najlepszych przedsiębiorstw ocenianych pod kątem zrównoważonego rozwoju. OMRON otrzymał to międzynarodowe wyróżnienie już po raz drugi, firmę doceniono także w roku 2020.

EcoVadis to zaufany, niezależny dostawca wspólnej platformy oceny zrównoważonego rozwoju, która klasyfikuje ponad 100 tys. organizacji i przedsiębiorstw. Unikalna metodologia oceniania społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) obejmuje 200 kategorii działalności w 175 krajach. Firma współpracuje z kilkoma tysiącami podmiotów zewnętrznych (w tym organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, organami międzynarodowymi, samorządami i firmami audytorskimi). W ocenie uwzględniany jest szeroki zakres działań firmy związanych z CSR, podzielonych na cztery obszary: środowisko, praktyki pracownicze i prawa człowieka, etyka oraz zrównoważone zaopatrzenie.

Firma OMRON odnotowała znaczną poprawę wyników w obszarze etyki przy jednoczesnym zachowaniu wysokich wyników w kategoriach środowisko oraz zrównoważone zaopatrzenie. W kategorii środowisko firma OMRON znalazła się wśród 1% najlepszych przedsiębiorstw
z branży, co jest wyrazem uznania za ustanowienie celów środowiskowych w ramach średniookresowego planu zarządzania „SF 1st Stage”, które są związane z kwestiami zrównoważonego rozwoju materiałów określonymi w długoterminowej wizji firmy „Shaping the Future 2030” (SF2030) — jej realizacja rozpoczęła się w kwietniu 2022 r. Istotnym czynnikiem wpływającym na ocenę był też certyfikat organizacji międzynarodowej: Science Based Targets initiative (SBTi*). W dziedzinie zrównoważonego zaopatrzenia firmę OMRON doceniono za inicjatywę promowania różnorodności w łańcuchu dostaw, co umieszcza ją wśród 2% najlepszych przedsiębiorstw z branży. W kategorii etyka firma OMRON uzyskała wyższy wynik za raportowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) związanych z etyką, w tym dotyczących szkolenia pracowników.

Firma OMRON będzie nadal zaangażowana w rozwiązywanie problemów społecznych we wszystkich czterech dziedzinach, aby sprostać oczekiwaniom klientów, dostawców i innych interesariuszy w celu utrzymania rozwoju społeczeństwa i przedsiębiorstwa. Szczegółowe informacje na temat długoterminowej wizji i inicjatyw OMRON w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć w naszych raportach zintegrowanych.

Dowiedz się więcej o inicjatywach OMRON na rzecz zrównoważonego rozwoju.

* SBTi (Inicjatywa oparta o cele naukowe, ang. Science Based Targets Initiative): międzynarodowa inicjatywa, która zaleca ustanowienie średnio- i długoterminowych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych na podstawie dowodów naukowych.

Kategoria
Udostępnij
OMRON Corporation to wiodąca firma w branży automatyki na świecie, oferująca rozwiązania oparte na technologii „Sensing & Control + Think”. Obszary działania firmy OMRON obejmują wiele sektorów: od automatyki przemysłowej i podzespołów elektronicznych przez elektronikę motoryzacyjną, systemy infrastruktury społecznej, opiekę zdrowotną, aż po rozwiązania środowiskowe. Firma powstała w 1933 roku i zatrudnia około 36 000 pracowników na całym świecie, dostarczając produkty i świadcząc usługi w 117 krajach. W obszarze automatyki przemysłowej firma OMRON wspiera innowacje z zakresu produkcji, dostarczając zaawansowane produkty i technologie automatyki, a w swoim dążeniu do stworzenia lepszego społeczeństwa zapewnia także rozbudowane usługi wsparcia klienta.
Autor artykułu

Dołącz do newslettera i otrzymuj podsumowania najciekawszych artykułów.

Podziel się swoją wiedzą i twórz portal razem z nami

Wyszukaj artykuł