Autor artykułu

OMRON zdobywa złoty medal EcoVadis

Firma została nagrodzona po corocznej ewaluacji wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju przeprowadzanej przez EcoVadis. Zdobycie złotego medalu oznacza, że OMRON należy do 5% przedsiębiorstw najlepiej ocenianych pod kątem troski o ludzi i środowisko.

EcoVadis to zaufany, niezależny dostawca wspólnej platformy oceny zrównoważonego rozwoju, która klasyfikuje ponad 85 tys. organizacji i przedsiębiorstw. Unikalna metodologia oceniania społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR) obejmuje 200 kategorii działalności w 160 krajach. Firma współpracuje z kilkoma tysiącami podmiotów zewnętrznych, w tym organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, organami międzynarodowymi, samorządami i firmami audytorskimi. W ocenie uwzględniany jest szeroki zakres działań związanych z CSR, podzielonych na cztery obszary: Środowisko, Praktyki pracownicze i prawa człowieka, Etyka oraz Zrównoważone zaopatrzenie.

Firma OMRON została nagrodzona za wysokie wyniki w kategoriach Praktyki pracownicze i prawa człowieka oraz Zrównoważone zaopatrzenie. W zakresie Praktyk pracowniczych i praw człowieka doceniono politykę OMRON-u związaną z przeciwdziałaniem nękaniu, pracy wykonywanej przez dzieci, pracy przymusowej i handlu ludźmi. Uznano też troskę o różnorodność, dążenie do równości wynagrodzeń, prowadzenie badań satysfakcji pracowników oraz inne działania, które pozwoliły firmie zająć miejsce wśród 2% najlepiej ocenianych przedsiębiorstw w branży.

OMRON uzyskał również wysoki wynik w kategorii Zrównoważone zaopatrzenie ze względu na politykę związaną z niepozyskiwaniem surowców mineralnych z regionów dotkniętych konfliktami. Wyróżniono też inicjatywy związane z identyfikacją i ograniczeniem ryzyka w łańcuchu dostaw.

Ocena „poziom zaawansowany” w zakresie zarządzania emisją dwutlenku węgla
Po raz pierwszy OMRON został oceniony w kategorii Zarządzanie emisją dwutlenku węgla, którą wprowadzono w tym roku ze względu na rosnące znaczenie zmian klimatycznych. Uzyskany wynik to „poziom zaawansowany”. Firmę doceniono za wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania emisją gazów cieplarnianych, przestrzeganie globalnych standardów i zlecanie weryfikacji danych niezależnym podmiotom.

OMRON będzie nadal dążyć do zwiększania swojej wartości w sposób zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom poszczególnych interesariuszy w kwestiach takich, jak Środowisko, Praktyki pracownicze i prawa człowieka, Etyka i Zrównoważone zaopatrzenie.

Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Dodatkowo firma OMRON postawiła sobie za cel rozwiązanie dwóch kluczowych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem: problemów społecznych, którym mogą przeciwdziałać przedsiębiorstwa, oraz kwestii wymagających wzmocnienia infrastruktury biznesowej w celu sprostania oczekiwaniom interesariuszy.

Eleonora Denna z działu jakości i środowiska w OMRON Industrial Automation Europe mówi: „Oceny z zakresu ochrony środowiska, spraw społecznych i administracji publicznej (ESG) mają kluczowe znaczenie w nowo opracowanych programach kwalifikacyjnych naszych klientów. EcoVadis pomaga nam rozwijać działalność i w jasny sposób komunikuje nasze wspólne wartości. W regionie EMEA wnosimy bezpośredni wkład w wyniki ocen EcoVadis w dziedzinie ochrony środowiska i spraw społecznych, wdrażając systemy zwrotu do producenta, by zapewnić prawidłowe przetwarzanie produktów po zakończeniu ich cyklu eksploatacji, a także wprowadzając różne inicjatywy dotyczące zasobów ludzkich, mające na celu zapobieganie dyskryminacji i nękaniu”.

OMRON Corporation to wiodąca firma w branży automatyki na świecie, oferująca rozwiązania oparte na technologii „Sensing & Control + Think”. Obszary działania firmy OMRON obejmują wiele sektorów: od automatyki przemysłowej i podzespołów elektronicznych przez elektronikę motoryzacyjną, systemy infrastruktury społecznej, opiekę zdrowotną, aż po rozwiązania środowiskowe. Firma powstała w 1933 roku i zatrudnia około 36 000 pracowników na całym świecie, dostarczając produkty i świadcząc usługi w 117 krajach. W obszarze automatyki przemysłowej firma OMRON wspiera innowacje z zakresu produkcji, dostarczając zaawansowane produkty i technologie automatyki, a w swoim dążeniu do stworzenia lepszego społeczeństwa zapewnia także rozbudowane usługi wsparcia klienta.
Autor artykułu

Dołącz do newslettera i otrzymuj podsumowania najciekawszych artykułów.

Podziel się swoją wiedzą i twórz portal razem z nami

Wyszukaj artykuł