Autor artykułu

Automatyk może zapłacić mniejszy podatek dochodowy?

Wyzwania technologiczne w automatyce przemysłowej

Automatyzacja i robotyzacja przedsiębiorstwa wiążą się z koniecznością pokonania szeregu wyzwań technologicznych. Podstawą do wdrażania nowych rozwiązań z dziedziny automatyki powinna być dokładna analiza potrzeb przedsiębiorstwa oraz wnikliwa identyfikacja i badanie procesów które mają zostać zautomatyzowane. Ważne jest określenie, czy wprowadzane rozwiązania mają być uniwersalne, czy raczej specjalizowane, dedykowane do realizacji szczegółowo wytyczonych zadań. Dobre rozpoznanie procesu przemysłowego jest niezbędne do prawidłowego wytypowania rozwiązań technicznych które zapewnią powodzenie budowanego układu automatyki.

Należy w tym celu dobrać odpowiednie urządzenia oraz opracować automatykę sterowania. W automatyce istotna jest także optymalizacja pracy. Procesy automatyki powinny być zaprojektowane tak aby zapewniały możliwie krótkie czasy realizacji cykli pracy oraz pozwalały na zmniejszanie kosztów. Bardzo istotne jest zapewnienie projektowanym rozwiązaniom wysokiego stopnia bezpieczeństwa. Niektóre procesy przemysłowe mogą wiązać się z podwyższonym ryzykiem, które należy uwzględnić już na etapie koncepcji i projektowania systemu automatyki.

Przedsiębiorstwa, które podejmują wyzwania i realizują działania rozwojowe czy też badawczo-rozwojowe mogą zostać beneficjentami ulg podatkowych, m.in.:  ulgi B+R oraz ulgi na robotyzację! Uzyskaj aż 38% zwrotu kosztów z tytułu realizowanych projektów B+R związanych z:

  • wykorzystywaniem dostępnej aktualnie wiedzy do projektowania i tworzenia zmienionych rozwiązań, które mają usprawnić działanie przedsiębiorstwa,
  • tworzeniem nowych projektów maszyn,
  • opracowaniem nowego oprogramowania do maszyn przemysłowych wykorzystywanych w trakcie produkcji,
  • modernizacją i unowocześnianiem obecnie używanych urządzeń,
  • zakupem nowych robotów mających obniżyć koszty produkcji, zwiększając jej efektywność.

Kto może skorzystać z ulg podatkowych?

Przedsiębiorstwa mogą odzyskać część kosztów poniesionych na działalność związaną z automatyzacją i robotyzacją. Aby to zrobić, mogą skorzystać z ulgi badawczo – rozwojowej lub ulgi na robotyzację. Ulgi te są skierowane do podatników PIT i CIT. Mogą z nich skorzystać zarówno MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. Wysokość możliwej do uzyskania ulgi nie jest zależna od typu prowadzonej działalności ani rodzaju przedsiębiorstwa.

Do kwalifikacji kosztów niezbędne jest jednak spełnienie warunków przedstawionych w przepisach prawnych. Uzyskanie ulgi jest uzależnione od wykazania, wydatków poniesionych na automatyzację i robotyzację przedsiębiorstwa zawierających się w przedstawionych katalogach kosztów. Roboty kwalifikowane do ulgi na robotyzację muszą być robotami przemysłowymi.

Zobacz nasz profil na Linkedin

 

Jak odzyskać poniesione koszty?

Katalog kosztów przedstawionych w ramach ulgi na robotyzację pozwala zakwalifikować prawie wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania stanowiska zrobotyzowanego. W katalogu kosztów zawarte są także koszty WNIP niezbędnych do zapewnienia robotowi i dodatkowym urządzeniom z których składa się stanowisko zrobotyzowane takich jak np. oprogramowanie oraz koszty przeprowadzonych szkoleń. Jeśli robot trafił do przedsiębiorstwa dzięki umowie leasingu, ulga pozwala także na zakwalifikowanie kosztów poniesionych z tego tytułu.

Projekty związane z automatyzacją procesów przemysłowych w przedsiębiorstwach bardzo często spełniają definicje prac badawczo – rozwojowych ze względu na konieczność wykorzystania wiedzy i doświadczenia pracowników do opracowywania nowych rozwiązań, niepewność dotyczącą możliwości osiągnięcia zakładanych wyników oraz systematyczność realizowanych prac. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skorzystać z ulgi badawczo – rozwojowej do obniżenia kosztów prowadzenia działalności.

Skonsultuj się bezpłatnie z Leyton i sprawdź, ile możesz uzyskać zwrotu. Kliknij w Kontakt.

Autor: Mateusz Orłowski – R&D Consultant

Kategoria
Udostępnij
Leyton jest firmą konsultingową wspierającą przedsiębiorstwa w rozwoju biznesu. Pomagamy w opracowaniu i składaniu wniosków o odpowiednio wybrane ulgi podatkowe i dotacje, krajowe oraz europejskie.
Autor artykułu

Dołącz do newslettera i otrzymuj podsumowania najciekawszych artykułów.

Podziel się swoją wiedzą i twórz portal razem z nami

Inne artykuły tego autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wyszukaj artykuł